Tarjoamme ensisijaisesti parempaan asiakasymmärrykseen tähtääviä tutkimuspalveluja IT-yrityksille. Palvelumme tarkoitus on kasvattaa toimeksiantajan liikevaihtoa kehittämällä tärkeimmiksi arvioituja asiakassuhteita sekä löytämällä innovatiivisia näkökulmia uusasiakashankinnan tueksi.


Kenelle?

  • Ohjelmistopalveluyritykset
  • IT-palveluyritykset
  • Muut IT-yritykset

Miksi?

  • Paremman asiakasymmärryksen saavuttamiseksi
  • Asiakassuhteiden kehittämiseksi
  • Uusia näkökulmia uusasiakashankinnan tueksi
  • Nykyisten asiakkaiden sitouttamiseksi

Miksi Substanssiosaajat?

  • Pystymme tarjoamaan palveluja nopealla aikataululla, joustavasti
  • Räätälöimme palvelun aina asiakaskohtaisesti
  • Ymmärrämme, miten liiketoimintaa kehitetään IT:n avulla